3 ноября 2021 г.

Рейтинги сельских акимов на Пятом: последний месяц голосования

Рейтинги сельских акимов на Пятом: последний месяц голосования

«Пятый регион» Алматы облысындағы үздік ауыл басқарушысына ашық дауыс беру аяқталуға жақын, алда әлі соңғы ай бар. Аталған мақалада негізгі, басты және қорытынды мәселелерді талдаймыз. Ағымдағы жылы ауыл әкімдерінің жұмысын бағалауға барлық облыс басқарушылары қатысты. Біздің оқырмандарымыз 250-ден аса ауыл аймақтар мен аудандық маңызы бар қала әкімдерін бағалады. Облыстық маңызы бар аудандар мен қалалар саны – 20.

Бүгінгі таңда дауыс беруге барлық облыс халқының 10% (200 мыңнан аса қолданушы) қатысқан.

РЕЙТИНГ ережелері:

1) Қазақстандық ІР адресі бар барлық қолданушылар дауыс беруге қатысады. Яғни біздің ресурстағы әр дауыс тікелей өз елімізде берілуі тиіс;

2) Әрбір қатысушы өзінің жұмысымен қатар басқа да әкімнің жұмысына баға бере алады. Бұл қолданушыға көрші ауылдық аймақта болған немесе туыстарының үйіне барғанда болған әкімдердің жұмысын бағалауға мүмкіндік береді. Басқаша айтқанда, біз бір елде тұратындықтан, қолданушы әкімдердің санын шектемей бағалау құқығына ие болуы тиіс;

3) Ағымдағы жылда рейтинг басты екі жаңарудан өтті, соңғысы ағымдағы жылдың маусымында, бізге барлық облыс әкімдері қосылған кезде болды;

4) Қазіргі таңда жағымды бағалау (лайк) мен жағымсыз (дизлайк) бағалау арасындағы айырмашылық негізге алынады. Бұдан өзге қолданушы өзін қызықтырған әкімнің парақшасында орындаушылық билік қызметіне неғұрлым тереңірек баға беру мүмкіндігіне ие;

5) «Әкімдер РЕЙТИНГІ – 2021» дауыс беруінің жабылуы – 2021 жылдың 5 желтоқсаны, сағат 00.00.

Номинациялар:

а) Алматы облысының үздік ауыл әкімі (лайк пен дизлайк арасындағы үздік айырмашылық);

б) Аудан әкімінің үздік аппараты (сол немесе өзге де қатысушы ауыл әкімдерінің үздік жиынтық бағасы);

в) Сонымен қатар ынталандыру сыйлықтары да қарастырылған (келесі бағалау критерийлері бойынша): Сумен қамтамасыз ету бойынша үздік әкім, Электрлендіру бойынша үздік әкім, Орта тазалығы мен тұрмыстық қатты қалдықтарды шығару бойынша үздік әкім, Халықпен жұмыс жүргізу бойынша үздік әкім. Номинация бойынша ең төменгі шек – 20 бағалау. Қолданушылар тарапынан 20 бағалаудан төмен алған әкімдер номинацияға жіберілмейді.

Әкімдерді марапаттау 11 желтоқсанда Талдықорған қаласында облыс әкімінің орынбасары Байжуманов Батыржан Кулаймергеновичтің қатысуымен өтеді.

Қазіргі таңдағы саналған дауыстар сол немесе басқа да аймақтың халық санын айтарлықтай арттыруы мүмкін. Алайда бұл жерде аймақ тұрғындары мен қонақтарының жарты жыл уақыт аралығындағы берген дауыстары сөз болуда.

Открытое голосование за выбор лучшего сельского управленца Алматинской области на "Пятом регионе" подходит к концу, впереди последний месяц. В настоящей статье разберем основные, ключевые и заключительные вопросы. 

В текущем году к оценки работы сельских акимов были подключены управленцы всей области. Наши читатели оценивают акимов более 250 сельских округов и городов районного значения. Всего районов и городов областного значения 20.

На данный момент в голосовании приняло участие более 10% от населения всей области (более 200 тысяч уникальных пользователей).

Правила РЕЙТИНГОВ:

1) В голосовании принимают участие все пользователи, чей IP-адрес из Казахстана. То есть каждый голос на нашем ресурсе был непосредственно отдан из нашей страны;

2) Каждый пользователь может дать оценку работе, как своего, так и другого акима. Это сделано для того чтобы у пользователя был шанс оценить акимов соседних сельских округов у которых они бывают проездом или заезжают в гости к родственникам. Иными словами, мы считаем, что пользователь должен иметь право оценивать неограниченное количество акимов, так как мы живем в одной стране.

3) Рейтинги в течение года получили два кардинальных обновления, последнее случилось в июне текущего года, когда к нам присоединились акимы всей области; 

4) На данный момент ключевой является разница между положительными оценками (лайк) и отрицательными (дизлайк). Помимо этого у пользователя есть возможность дать более глубокую оценку деятельности исполнительной власти на странице интересующего их акима;

5) Дата закрытия голосования "РЕЙТИНГИ акимов 2021" - 5 декабря 2021 в 00:00 часов. 

Номинации: 

а) Лучший сельский аким Алматинской области (лучшая разница между лайками и дизлайками);

б) Лучший аппарат акима района (лучшая совокупная оценка сельских акимов участников того или иного района);

в) Также предусмотрены поощрительные номинации (оценка по критериям): Лучший аким по водоснабжению, Лучший аким по электрификации, Лучший аким по чистоте округа и вывозу ТБО, Лучший аким по работе с населением. Минимальный порог для номинации - 20 оценок. Акимы у которых меньше 20 оценок пользователей к номинации не допускаются.

Награждение акимов пройдет 11 декабря городе Талдыкорган, при участии заместителя акима области Байжуманова Батыржана Кулаймергеновича.

Учтенные голоса на данный момент могут значительно превышать количество населения того или иного округа, однако речь идет о голосах отданных в течение полугода, жителями и гостями округа. 

Наиболее активные районы на данный момент:

Коксуский район – 40512 голосов,

Ескельдинский район – 26 206,

Алакольский район – 23480.

Наименее активные районы на данный момент:

Кегенский район – 119

Илийский район – 145

Талгарский район – 198

 


Другие новости